งานประกันคุณภาพการศึกษา


Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446
ข่าวประกาศ
ข่าวสารงานประกัน

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

 

   

     ข่าวสารกิจกรรมงานประกัน

  88026a250af54edfbd838c1300872636 คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (สมศ.) ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่านต่อ….)

 

 

2.คณะสื่อสารฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PDCA   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

  [download id=”8585″]

 

 

เป้าหมายคุณภาพ

 

  • [download id=”6689″]

 

 

  องค์ประกอบที่ 9

 

 

 

 

 คู่มือการประกัน

 

 แผนการดำเนินงานด้านประกัน

 

 

 

plan

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

ติดต่อ Tel.02-282-9009-15 ต่อ 6815 หรือ 6817

Fax. 02-628-5204


Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446