ตราสัญลักษณ์ มทร.พระนคร

logo_rmutp

 

 

 

logo_rmutp_th-184x300